Een Vlaamse milieu-gerelateerde sectorfederatie die inzet op de uitbouw en EXport van onze Vlaamse Milieu-EXpertise!
VLAMEX Network vzw

RECENTE ACTIVITEITEN
EN NIEUWS DOOR OF VOOR DE SECTOR.

In deze rubriek vindt u de weerslag van een aantal recente activiteiten die door VLAMEX Network werden geörganiseerd, of waaraan de vereniging haar medewerking verleende.

Verder vindt u hier informatie die ons wordt kenbaar gemaakt door de overheid, partner-organisaties, leden, ... en waarvan wij vinden dat ze interessant zijn voor de leden van onze vereniging.


Donderdag 28/01/16 Flanders International Economic Summit - 25/1/2016

Op 25 januari 2016 organiseerde Flanders Investment & Trade de 'Flanders International Economic Summit', waar de krijtlijnen van de nieuwe Vlaamse internationaliseringsstrategie werden voorgesteld.

Deze Summit is een belangrijk moment in de opmaak van een gezamenlijke internationaliseringsstrategie van de Vlaamse economie. In de afgelopen maanden zijn een flink aantal gesprekken gevoerd en workshops met stakeholders en bedrijven gehouden, waar de strategie vorm kreeg.

 

Ook Vlamex network werkte mee aan de voorbereiding van deze denkoefening. Bestuurders Walter Mondt en Bart van Boven namen deel aan de voorbereidende workshops en waren ook present op de summit.

Via deze link kan u de gelegenheidstoespraak van Vlaams minister-president Geert Bourgeois terugvinden.

Vlamex blijft dit dossier verder opvolgen.