Een Vlaamse milieu-gerelateerde sectorfederatie die inzet op de uitbouw en EXport van onze Vlaamse Milieu-EXpertise!
VLAMEX Network vzw

RECENTE ACTIVITEITEN
EN NIEUWS DOOR OF VOOR DE SECTOR.

In deze rubriek vindt u de weerslag van een aantal recente activiteiten die door VLAMEX Network werden geörganiseerd, of waaraan de vereniging haar medewerking verleende.

Verder vindt u hier informatie die ons wordt kenbaar gemaakt door de overheid, partner-organisaties, leden, ... en waarvan wij vinden dat ze interessant zijn voor de leden van onze vereniging.


Woensdag 28/09/16 Lunchcauserie ism Energik : Duurzame, betrouwbare en haalbare energie voor ieders bedrijf

onze partner Energik vzw organiseert op 25 oktober 2016 volgende lunchcauserie ; Ons energiesysteem staat voor een enorme uitdaging. In de komende decenia zal een transformatieproces zonder voorgaande worden gerealiseerd. Ons energieverbruik moet op lange termijn zowel duurzaam zijn, als betrouwbaar en haalbaar blijven

praktische informatie & inschrijvingen via www.energik.be

ism Energik : lunchcauserie 25/10 ; Duurzame, betrouwbare en haalbare energie voor uw bedrijf