Een vlaamse milieu-gerelateerde sectorfederatie die inzet op de uitbouw en export van onze VLAamse Milieu EXpertise !
VLAMEX Network vzw

RECENTE ACTIVITEITEN
EN NIEUWS DOOR OF VOOR DE SECTOR.

IHier treft U onze statuten 2017 Vlamex Network vzw


Zaterdag 17/02/18 infosessies handhaving van de omgevingsvergunning

Op vrijdag 9 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning definitief goedgekeurd. Het besluit treedt op 1 maart 2018 in werking. Om u hier zo goed mogelijk over te informeren, organiseren we enkele gratis infosessies.

Volgende thema's komen daarbij aan bod:

• het nieuwe luik 'zachte handhaving'
• bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke beboeting bij de handhaving van de ruimtelijke ordening
• overige wijzigingen aan Titel VI van de VCRO
De focus van deze sessies ligt op de lokale bevoegdheden:
• de aanwijzing en het takenpakket van de gemeentelijke en intergemeentelijke verbalisanten ruimtelijke ordening
• de aanstelling en het takenpakket van de gemeentelijke en intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur
• de nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester
• de nieuwe instrumenten voor de handhaving van de ruimtelijke ordening

Voor wie?

Lokale handhavers van gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de politiezones die hun werkzaamheden uitoefenen in het kader van Titel VI van de VCRO - Handhaving. De infosessies staan ook open voor de milieutoezichthouders die zullen aangewezen worden als verbalisant RO of diegenen die worden aangesteld als gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur.

Wanneer en waar?

• Donderdag 22 maart 2018 (voormiddag) - provinciehuis - Limburg
• Maandag 26 maart 2018 (voormiddag) - provinciehuis - Vlaams-Brabant
• Dinsdag 17 april 2018 (voormiddag) - provinciehuis - Oost-Vlaanderen
• Woensdag 25 april 2018 (voormiddag) - provinciehuis - Antwerpen
• Vrijdag 27 april 2018 (voormiddag) - provinciehuis - West-Vlaanderen

Meer info?

Meer details over het programma en de mogelijkheid tot inschrijven worden binnenkort bezorgd.

Voor meer informatie over de handhaving van de omgevingsvergunning kunt u terecht op de website http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/handhaving.

Woensdag 08/11/17 Horizon 2020 guidance by NCP Flanders

December 4, 2017 14:00 – 19:30

Herman Teirlinck building Havenlaan 88, 1000 Brussel

Programme ; Horizon 2020 guidance by NCP Flanders

Information and networking event
14:00 - 15:00 Plenary session
BOHEMIA: future scenarios for Research and Innovation policies in Europe – dr. Andrea Ricci
Horizon 2020 in Flanders, past and future – dr. Johan Hanssens
National Contact Point Flanders - your guide through Horizon 2020 - NCP Flanders
15:10 – 16:10 Workshops I in parallel sessions
Leadership in Enabling and Industrial Technologies: not only for industry
Flemish non-academic participation in Horizon 2020
Horizon 2020 for beginners
16:20 – 17:20 Workshops II in parallel sessions
Round table discussion about cooperation private sector and academics
Round tables Societal Challenges workprogrammes
Matchmaking academics and private/non-academic sector (bilateral meetings)
17:30 – 19:30 Networking Reception
Registration and information
https://www.b2match.eu/ncpflandersevent2017/
  

 

Nieuwe infosessies handhaving van de omgevingsvergunning, 

(zie map home)