Een vlaamse milieu-gerelateerde sectorfederatie die inzet op de uitbouw en export van onze VLAamse Milieu EXpertise !
VLAMEX EXPORTGUIDE 2015-2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Via onderstaand formulier kan u inschrijven voor gratis opname in de Vlamex Exportguide 2015-2016.

1. Algemeen

Bedrijfsgegevens
Voornaam (*) Naam (*) Functie (*) Bedrijf (*) Straat + nr (*) Postcode (*) Plaats (*) Telefoon (*) E-mail (*) Website Omschrijving bedrijf en activiteiten
Maximum 500 tekens en bij voorkeur in Engels.
Specialisatie(s)

Environmental management
Water management
Water treatment (household/industrial)
Waste management (household/industrial)
Waste treatment (household/industrial)
Soil remediation
Infrastructure
Climate change
Energy efficiency
Renewable energy
Urban environment
Ecological protection
Oil & Gas

Andere specialisatie(s)
Type(s) activiteit

Consultancy
Engineering
Contracting
Providing

Status lidmaatschap
Als u lid bent of wordt, heeft u recht op kosteloze vermelding van uw logo en op een korting op het plaatsen van een advertentie in de exportguide.

Inschrijven om lid te worden kan via deze pagina.


2. Adverteren

Ja, ik wens een advertentie te plaatsen in de exportguide.

Type advertentie
Leden en nieuwe leden krijgen een korting van 20%.
Materiaal

  • Drukklaar materiaal wordt digitaal aangeleverd
    (Adobe PDF of EPS formaat)
  • Materiaal aanleveren vóór 1/8/2015
  • Materiaal kan digitaal aangeleverd worden via klaartje.bosteels@vprconsult.be
  • Kosten voor opmaak door VPR Consult worden aangerekend à € 80 per uur, excl. 21% BTW

Facturatiegegevens
Voornaam Naam Functie Bedrijf Straat + nr Postcode Plaats E-mail BTW-nummer PO-nummer

Opmerking: De Vlamex exportguide zal uitgegeven worden indien een minimum van 40 bedrijven hun gegevens ter beschikking stellen. Indien dit quota niet behaald wordt, ziet de vereniging af van publicatie. Bedrijven die in dat geval een advertentie gereserveerd hebben, zullen een kredietnota ontvangen voor het bedrag dat ze betaald hebben.
Controlevraag: 28 + 4 = ? (*) Deze eenvoudige wiskundige vraag controleert of je geen SPAM-robot bent.
Vul gewoonweg het resultaat van de optelling in. Voorbeeld: 1 + 3 = 4