Een vlaamse milieu-gerelateerde sectorfederatie die inzet op de uitbouw en export van onze VLAamse Milieu EXpertise !
LID WORDEN VAN VLAMEX Network vzw

LID WORDEN

De leden van Vlamex network zijn natuurlijke of rechtspersonen die beroepshalve actief met milieu bezig zijn of een aanwijsbare expertise hebben op het vlak van milieuzaken, zowel uit de private als uit de overheids- en onderwijssector.

LEDENVOORDELEN

  1. U maakt deel uit van het exclusieve ledennetwerk van decision-makers uit de milieusector.
  2. U geniet een aanzienlijke korting op de Vlamex network-evenementen en op andere activiteiten (waar Vlamex network bij betrokken is).

BEDRIJFSLIDMAATSCHAP

Bijkomende ledenvoordelen bij een bedrijfslidmaatschap:

  1. U kan tot vijf vertegenwoordigers opgeven.

Opmerking: Het lidmaatschap geldt voor een periode van 1 jaar. Zonder tegenbericht wordt het automatisch verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren uiterlijk 1 maand vóór het verstrijken van het lopende jaar. (opzeggen kan via een e-mail naar info@vlamexnetwork.be)

AANVRAAGFORMULIER

Individueel lid (€ 200,- per jaar)
Bedrijfslidmaatschap (€ 600,- per jaar)

Persoonlijke gegevens
Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*) Bedrijf (*) Functie (*) Opleiding, specialisatie, erkenningen, andere mandaten
Adres -en contactgegevens
Straat + nr (*) Postcode (*) Plaats (*) Telefoon (*) Website BTW nummer
Privacy en voorwaarden
Ik ga akkoord met het publiek vermelden van mijn naam en e-mail. Ik neem kennis van de statuten van Vlamex en erken dat het lidmaatschap pas ingaat na betaling van de Vlamex lidmaatschapsfactuur. (*)
Algemeen
Opmerking: De Vlamex exportguide zal uitgegeven worden indien een minimum van 40 bedrijven hun gegevens ter beschikking stellen. Indien dit quota niet behaald wordt, ziet de vereniging af van publicatie. Bedrijven die in dat geval een advertentie gereserveerd hebben, zullen een kredietnota ontvangen voor het bedrag dat ze betaald hebben. Controlevraag: 8 + 5 = ? (*) Deze eenvoudige wiskundige vraag controleert of je geen SPAM-robot bent.
Vul gewoonweg het resultaat van de optelling in. Voorbeeld: 1 + 3 = 4