Een vlaamse milieu-gerelateerde sectorfederatie die inzet op de uitbouw en export van onze VLAamse Milieu EXpertise !
OVER VLAMEX Network vzw

De vereniging Vlaamse Milieudeskundigen vzw werd opgericht in 1994 en speelt meer dan ooit een belangrijke rol in het Vlaamse milieubeleid. Dit wordt onder meer geïllustreerd door het feit dat de Vlaamse administratie regelmatig onze medewerking vraagt bij het uitwerken van nieuwe regelgeving.

De hoofddoelstelling van onze vereniging blijft uiteraard het ondersteunen en beschermen van onze deskundigen of experten die het beleid moeten omzetten naar concrete realisaties.

In de aanloop naar ons 20-jarig jubileum willen wij opnieuw een poging doen om zoveel mogelijke mensen en bedrijven in onze vereniging te groeperen. Daarom werd op de algemene ledenvergadering van 19 juni 2012 unaniem beslist om de vereniging om te dopen tot VLAMEX network vzw.

Deze nieuwe naam sluit beter aan bij de resultaten van een strategische denkoefening die binnen ons bestuur werd opgezet. Hieruit werden 2 duidelijk omschreven doelstellingen geformuleerd:

  • de zorg voor een actieve dialoog tussen de milieusector en de Vlaamse overheid
  • de zorg voor de promotie en de valorisatie van de know-how van de Vlaamse milieusector in het buitenland