Een vlaamse milieu-gerelateerde sectorfederatie die inzet op de uitbouw en export van onze VLAamse Milieu EXpertise !
VLAMEX MISSION STATEMENT
 1. VLAMEX Network vzw staat in voor de bescherming van het leefmilieu in de breedste zin van het woord.
   
 2. VLAMEX Network vzw verdedigt het belang van zijn leden; zijnde deskundigen, experten actief in leefmilieu- en (aanverwante) energiesector.
   
 3. VLAMEX Network vzw ondersteunt de economisch, sociale en maatschappelijke belangen van de milieudeskundigen alsook de belangen van de milieusector in zijn totaliteit.
   
 4. VLAMEX Network vzw staat in voor de bescherming van het begrip "de erkende deskundige" en verdedigt het belang van de erkenning op zich. VLAMEX Network vzw draagt dus bij tot de definiëring van het begrip deskundigheid in alle sector gerelateerde disciplines.
 5. In deze context wil VLAMEX NETWORK vzw adviserend en ondersteunend optreden voor alle aspecten inzake opleiding, vorming en basisonderwijs die op in of andere wijze een mogelijke constructieve impact kunnen hebben op de kennis en graad van professionalisme van onze huidige en toekomstige milieudeskundigen.
   
 6. VLAMEX Network vzw ondersteunt de principes onafhankelijkheid, objectiviteit, neutraliteit, kwaliteit en respect voor sectorgebonden deonthologische codes.
   
 7. VLAMEX Network vzw draagt bij tot de ondersteuning en het faciliteren van het milieudebat tussen het beleid zelf, (politiek,administratief) enerzijds en de uitvoering van dit beleid anderzijds. Op deze wijze ondersteunt VLAMEX Network vzw de belangen van het middenveld die de brug moet maken tussen regelgeving en uitvoering.
   
 8. VLAMEX Network vzw staat open voor een constructieve dialoog tussen alle sectorgebonden ledenorganisaties,teneinde haar doelstellingen te kunnen bereiken. VMD vzw staat tevens in voor een doelgerichte ondersteuning van de algemene belangen van haar leden, zijn de milieudeskundigen in de breedste zin van het woord.
   
 9. VLAMEX Network vzw verdedigt en ondersteunt in belangrijke mate de export van onze Vlaamse milieudeskundigheid en dit voor alle milieugerelateerde disciplines inclusief onze expertise inzake energie en klimaatbeheer. Hiervoor biedt VLAMEX Network vzw een forum aan voor de verdediging van de algemene belangen van de milieudeskundige zowel op regionaal als op internationaal vlak. Hiervoor doet VLAMEX Network vzw om beroep op haar lidmaatschap bij het EFAEP/ENEP, het FITA en andere organisaties.
   
 10. VLAMEX Network vzw besteedt bijzonder veel aandacht aan de communicatie van haar activiteiten en standpunten naar haar leden toe alsook naar de sector in het algemeen, teneinde de meerwaarde van het lidmaatschap duidelijk te kunnen aantonen en te ondersteunen. Een duidelijk, periodiek en neutraal communicatiemiddel wordt hiervoor vooropgesteld. Anderzijds zal VLAMEX Network vzw zoveel mogelijk beroep doen op de input van haar eigen ledenbestand, teneinde haar doelstellingen en haar werking maximaal te optimaliseren.
   
 11. VLAMEX Network vzw heeft de ambitie om als volwaardige gesprekspartner en vertegenwoordiger van alle deskundigen in de milieusector op te treden in het belang van haar leden en de milieusector in het algemeen. Teneinde deze doelstellingen te bereiken zullen contacten tussen MINA-raad, SERV, VCB, Unizo etc., in sterke mate worden geïntensifieerd.
 12. Het is dan ook de bedoeling om te streven naar een permanente vertegenwoordiging van de VMD vzw binnen deze organisaties.